מחירון הסעות

המחירים המשתלמים ביותר!

המחירים של אבי הסעות פשוט משתלמים! ובעמוד הזה תוכלו לראות עד כמה. אנחנו מזמינים אתכם לערוך את סקר השוק שלכם ולראות שרק באבי הסעות כל המחירים מפורסמים כבר באתר והם גם זולים משמעותית מחברות הסעות אחרות

מונית גדולה – עד 6 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

130 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

200 ש"ח
לכיוון אחד

400 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

270 ש"ח
לכיוון אחד

540 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

350 ש"ח
לכיוון אחד

700 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

450 ש"ח
לכיוון אחד

900 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

650 ש"ח
לכיוון אחד

1100 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

850 ש"ח
לכיוון אחד

1400 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

1100 ש"ח
לכיוון אחד

1600 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

1400 ש"ח
לכיוון אחד

1700 ש"ח
הלוך וחזור

מונית גדולה – עד 8 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

135 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

230 ש"ח
לכיוון אחד

460 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

300 ש"ח
לכיוון אחד

600 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

400 ש"ח
לכיוון אחד

800 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

570 ש"ח
לכיוון אחד

1000 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

850 ש"ח
לכיוון אחד

1200 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

1100 ש"ח
לכיוון אחד

1600 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

1300 ש"ח
לכיוון אחד

1800 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

1500 ש"ח
לכיוון אחד

1950 ש"ח
הלוך וחזור

טרנזיט – עד 10 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

145 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

280 ש"ח
לכיוון אחד

560 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

340 ש"ח
לכיוון אחד

680 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

430 ש"ח
לכיוון אחד

860 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

590 ש"ח
לכיוון אחד

900 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

900 ש"ח
לכיוון אחד

1250 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

1180 ש"ח
לכיוון אחד

1630 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

1400 ש"ח
לכיוון אחד

1850 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

1650 ש"ח
לכיוון אחד

2050 ש"ח
הלוך וחזור

מיניבוס – עד 14 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

150 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

300 ש"ח
לכיוון אחד

600 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

370 ש"ח
לכיוון אחד

740 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

470 ש"ח
לכיוון אחד

940 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

600 ש"ח
לכיוון אחד

1100 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

970 ש"ח
לכיוון אחד

1300 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

1250 ש"ח
לכיוון אחד

1650 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

1500 ש"ח
לכיוון אחד

1900 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

1800 ש"ח
לכיוון אחד

2100 ש"ח
הלוך וחזור

מיניבוס – עד 20 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

155 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

350 ש"ח
לכיוון אחד

700 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

420 ש"ח
לכיוון אחד

840 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

550 ש"ח
לכיוון אחד

1100 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

650 ש"ח
לכיוון אחד

1200 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

1150 ש"ח
לכיוון אחד

1400 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

1450 ש"ח
לכיוון אחד

1750 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

1600 ש"ח
לכיוון אחד

2000 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

1900 ש"ח
לכיוון אחד

2200 ש"ח
הלוך וחזור

מידיבוס – עד 23 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

165 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

400 ש"ח
לכיוון אחד

800 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

500 ש"ח
לכיוון אחד

1000 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

600 ש"ח
לכיוון אחד

1200 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

700 ש"ח
לכיוון אחד

1400 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

1250 ש"ח
לכיוון אחד

1600 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

1600 ש"ח
לכיוון אחד

1900 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

1700 ש"ח
לכיוון אחד

2300 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

2000 ש"ח
לכיוון אחד

2300 ש"ח
הלוך וחזור

מידיבוס – עד 28 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

200 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

500 ש"ח
לכיוון אחד

1000 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

600 ש"ח
לכיוון אחד

1200 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

730 ש"ח
לכיוון אחד

1450 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

800 ש"ח
לכיוון אחד

1600 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

1400 ש"ח
לכיוון אחד

1800 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

1800 ש"ח
לכיוון אחד

2100 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

1900 ש"ח
לכיוון אחד

2400 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

2100 ש"ח
לכיוון אחד

2600 ש"ח
הלוך וחזור

מידיבוס – עד 40 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

230 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

600 ש"ח
לכיוון אחד

1000 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

750 ש"ח
לכיוון אחד

1300 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

950 ש"ח
לכיוון אחד

1500 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

1300 ש"ח
לכיוון אחד

1800 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

1600 ש"ח
לכיוון אחד

2100 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

2000 ש"ח
לכיוון אחד

2400 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

2500 ש"ח
לכיוון אחד

2800 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

2600 ש"ח
לכיוון אחד

2900 ש"ח
הלוך וחזור

אוטובוס – עד 53 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

250 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

700 ש"ח
לכיוון אחד

1200 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

1000 ש"ח
לכיוון אחד

1400 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

1100 ש"ח
לכיוון אחד

1600 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

1400 ש"ח
לכיוון אחד

1900 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

1700 ש"ח
לכיוון אחד

2200 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

2100 ש"ח
לכיוון אחד

2600 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

2600 ש"ח
לכיוון אחד

2900 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

2800 ש"ח
לכיוון אחד

3000 ש"ח
הלוך וחזור

אוטובוס – עד 60 נוסעים

מספר הק"מ נמדד לפי המרחק מנקודת היציאה ועד למקום האירוע.

285 ש"ח (לשעה) עבור טיול עם נהג צמוד לכל היום

עד – 15

ק"מ

800 ש"ח
לכיוון אחד

1300 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 30

ק"מ

1100 ש"ח
לכיוון אחד

1600 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 50

ק"מ

1200 ש"ח
לכיוון אחד

1800 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 70

ק"מ

1500 ש"ח
לכיוון אחד

2000 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 100

ק"מ

1800 ש"ח
לכיוון אחד

2300 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 150

ק"מ

2200 ש"ח
לכיוון אחד

2800 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 200

ק"מ

2700 ש"ח
לכיוון אחד

3100 ש"ח
הלוך וחזור

עד – 250

ק"מ

2900 ש"ח
לכיוון אחד

3200 ש"ח
הלוך וחזור